NOTAS, geassocieerde notarissen, Jean De Groo, Christophe Blindeman, Christian Van Belle, Jeroen Parmentier, Sofie Van Oost, Petra François & Charlotte Tomme

 

NOTAS, geassocieerde notarissen

Jean De Groo, Christophe Blindeman, Christian Van Belle, Jeroen Parmentier, Sofie Van Oost, Petra François & Charlotte Tomme

 

NOTAS, geassocieerde notarissen

Kouter 27
9000 Gent
Tel. (09) 225.60.60
Fax. (09) 223.56.76

CVBA
BTW BE 0695563838
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba

NOTAS, geassocieerde notarissen

Jacques Eggermontstraat 27
9050 Ledeberg
Tel. (09) 231.28.95

CVBA
BTW BE 0695563838
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

19 juli 2018

Minder vastgoedtransacties en prijs woonhuis op recordhoogte

Na de recordjaren 2016 en 2017 op onze vastgoedmarkt is het dit jaar wat rustiger qua aantal vastgoedtransacties. In het afgelopen trimester daalde het aantal transacties in ons land met -1,9% in vergelijking met het 1ste trimester 2018.
Indien we de eerste 6 maanden van 2018 met die van 2017 vergelijken, gaat het om een daling van -1,2%.
In het afgelopen trimester klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 250.735 EUR: een stijging van +4,1% in vergelijking met het 1ste trimester 2018. Het is de eerste keer dat de grens van 250.000 EUR wordt overschreden.
De gemiddelde prijs van een appartement in ons land bedroeg 219.137 EUR, een stijging van +0,7% in vergelijking met het 1ste trimester 2018.

Meer weten? Lees het perscommuniqué of de volledige Notarisbarometer.

Bron: Fednot

16 juli 2018

Bij de aankoop van een huis kan de koper kampen met een aantal moeilijke vragen: Wat moet ik aan de notaris betalen? Is alles wat ik betaal voor de notaris zelf? Mag de notaris mij aanrekenen wat hij wilt? Wat zijn de eigenlijke aankoopkosten? Krijg ik een afrekening? Wanneer betaal ik? Moet ik ook btw betalen? Kan ik op voorhand aan de notaris vragen wat de akte mij zal kosten?

1) Wat moet ik aan de notaris betalen?
Het totaal bedrag dat u bij de ondertekening van de akte betaalt, wordt hoofdzakelijk in drie delen opgesplitst :

 • De belastingen (de registratierechten*)
 • Het ereloon (en de btw op het ereloon)
 • De eigenlijke opzoekingskosten en administratieve kosten

2) Is alles wat ik betaal voor de notaris zelf?
Nee, de registratierechten maken het grootste deel uit van de kosten en worden door de notaris doorgestort aan de fiscus. De registratierechten (in Vlaanderen spreekt men van registratiebelasting) zijn belastingen die verschillen volgens de aard van de akte en van gewest tot gewest. Zo is bijvoorbeeld voor een verkoop in Vlaanderen een registratiebelasting van 7% verschuldigd op de koopsom en de lasten van de aankoop van een enige eigen gezinswoning (de aankoop van een bouwgrond of niet-gezinswoning is wel nog steeds onderworpen aan 10%). Informeer je hierover bij de notaris.

Voor andere akten gelden dan weer andere percentages; zo bedraagt het registratierecht 1 % voor een krediet.

Sinds 2012 zijn notarissen ook onderworpen aan btw op hun ereloon en op een deel van hun opzoekingskosten. Ook dit moet aan de staat doorgestort worden.

Bepaalde kosten zijn niet onderworpen aan btw: de registratierechten, de inschrijvings- en transcriptiekosten van hypotheken en handlichtingen (zowel het hypotheekrecht, de honoraria van de hypotheekbewaarder als de kosten gelieerd aan deze hypothecaire operatie) en het forfaitair recht op geschriften.

3) Mag de notaris mij aanrekenen wat hij wil?
Het notariële ereloon is door de overheid vastgelegd. Dit wil zeggen dat de notaris niet meer, maar ook niet minder mag vragen. 'Notaris shoppen' heeft dus geen zin. Het tarief verschilt wel volgens het soort van akte.

4) Moet ik nog andere kosten betalen?
Bij elke akte komen er nog een aantal andere kosten kijken, zoals kadastrale uittreksels, bodemattesten, hypothecaire getuigschriften, fiscale, stedenbouwkundige en andere opzoekingen, ... Bij kredieten moet er ook nog een bepaald percentage aan het hypotheekkantoor betaald worden. De kosten voor deze akten liggen daarom hoger.

Deze kosten zijn niet vast. Ze verschillen naargelang de complexiteit van het dossier, het aantal kopers, de gemeente waarin het onroerend goed wordt gekocht…

5) Krijg ik een afrekening?
Voor zover het al niet spontaan gebeurt, zal de notaris u op eerste verzoek een afrekening doorsturen met de opsplitsing van het ereloon, registratierechten en aktekosten.

6) Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de kosten van uw dossier bij de ondertekening van de akte, in principe via een overschrijving. 

7) Moet ik ook btw betalen op de prijs van het aangekocht goed?
Bij sommige aankopen moet u btw betalen in plaats van registratierechten. Dit is namelijk het geval bij nieuwbouwwoningen, woningen op plan, woningen in aanbouw… Het is van belang om zich bij het zoeken naar een woning goed te informeren over de fiscale aspecten die ermee gepaard gaan.

8) Kan ik op voorhand aan de notaris vragen wat de akte mij zal kosten?
Indien u hem alle gegevens bezorgt, kan de notaris u, voor de meest gevraagde akten, de kosten meedelen. Op die manier komt u niet voor verrassingen te staan. De notaris zal u graag verder informeren over de kosten die gepaard gaan met uw dossier. Aarzel niet om het notariskantoor te contacteren indien u onzeker bent over een aspect van uw aankoop.

Bron: Fednot

9 juli 2018

Indien één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden een huurovereenkomst ondertekent, zonder zijn partner met wie hij de gezinswoning zal delen, is de huurovereenkomst perfect rechtsgeldig. Er geldt een wettelijk vermoeden dat de huur aan beide echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) toebehoort. De partner zal automatisch als medehuurder worden beschouwd. De huurovereenkomst zal bijgevolg ook zonder problemen geregistreerd kunnen worden. Bij een feitelijke samenwoning zijn de zaken minder vanzelfsprekend. Daar geldt het vermoeden niet. Enkel diegene die de huurovereenkomst tekent is in principe gehouden tot betaling van de huur, en enkel die persoon kan aangesproken worden door de verhuurder.

Vaak beslissen koppels samen te huren en ondertekenen ze beiden de overeenkomst. Dat heeft als voordeel dat de aansprakelijkheid “gedeeld” wordt. Voor de verhuurder kan dit wel parten spelen indien één van de huurders insolvabel wordt. Hij kan dan immers maar voor de helft van de huurprijs aankloppen bij de andere partner… Elke partner kan dan weigeren om de totaliteit van de prijs te betalen. Om dit te vermijden kan een eigenaar die, bijvoorbeeld, zijn appartement wil verhuren aan een jong koppel voor de zekerheid bedingen dat de huurders elk hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de huurlasten. Dit betekent dat de verhuurder elk van de partners kan aanspreken voor de gehele huurlast. 


Merk op dat de verplichtingen van de huurders blijven bestaan, zelfs indien één van hen het pand verlaat. Het einde van een relatie betekent uiteraard niet het einde van de huurplichten! Om de huurplichten te beëindigen moet er immers een opzegging  gebeuren. 

Feitelijk samenwonenden worden niet beschermd indien één van beide partners overlijdt. Indien de verhuurder enkel een huurovereenkomst had met de overleden partner, is de langstlevende slechts een “bezetter” en kan hij in principe geen aanspraak maken op de woning. Dit kan zware gevolgen hebben, vooral als de samenwonende partners jarenlang samen hebben geleefd. Elk de huurovereenkomst ondertekenen biedt meer veiligheid. 

Stap naar de notaris voor mij uitleg. Hij zal voor u alle mogelijkheden op een rijtje kunnen zetten! 

Bron: Fednot

 

Stefanie MIKOLAJCZAK
Kandidaat-notaris
Master in het notariaat

stefanie.mikolajczak(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 23

Chantal BOUCQUE
Master in het notariaat

chantal.boucque(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 29

Emmanuelle VAN HAMME
Master in het notariaat

emmanuelle.vanhamme(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 28

Julie DECLERCQ
Master in het notariaat

julie.declercq(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 24

Josefien VAN HOOTEGEM
Master in het notariaat

josefien.vanhootegem(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 245 25 88

Thomas DE PLECKER
Master in het notariaat

thomas.deplecker(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 331 55 85

Tessa PHILIPS
Master in het notariaat

tessa.philips(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 46

Alexander VERMEIRE
Master in het notariaat

alexander.vermeire(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 27

An-Sofie DOSSCHE
Master in het notariaat

an-sofie.dossche(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 346 67 62

Elina VANHAUTER
Master in het notariaat

elina.vanhauter(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

Rembert DHAEN
Master in het notariaat

rembert.dhaen(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 346 65 13

Joost ROBRECHTS
Master in het notariaat

joost.robrechts(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 26

Frederik VANDENBRIELE
Master in het notariaat

frederik.vandenbriele(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 245 21 57

Nathalie CROENE
Master in het notariaat

nathalie.croene(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

Sandra SPEECKAERT
Notarieel medewerker

sandra.speeckaert(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 20

Isabel VAN NEVEL
Notarieel medewerker

isabel.vannevel(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 232 39 71

Marianne BULCKE
Notarieel medewerker

marianne.bulcke(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 239 91 67

Kelly DE VOS
Notarieel medewerker

kelly.devos(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 26

Anne GOOSSENS
Notarieel medewerker

anne.goossens(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 44

Karen VAN MALDEREN
Notarieel medewerker

karen.vanmalderen(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

Kim GIJSSELS
Notarieel medewerker

kim.gijssels(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 245 13 38

Evelyne COMMERS
Notarieel medewerker

evelyne.commers(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 47

Saskia DE CLERCQ
Notarieel medewerker

saskia.declercq(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 45

Joke VERMEERSCH
Notarieel medewerker

joke.vermeersch(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 49

Deborah DELEFORTRIE
Notarieel medewerker

deborah.delefortrie(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

Katrien MATHEEUSSEN
Notarieel medewerker

katrien.matheeussen(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 245 25 88

Aminata SOW
Notarieel medewerker

aminata.sow(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

Florence DELBERGHE
Notarieel medewerker

florence.delberghe(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 48

Florence FOURNEAU
Notarieel medewerker

florence.fourneau(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 26

Yannick VISPOEL
Notarieel medewerker

yannick.vispoel(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 43

Lobke VANDE VELDE
Notarieel medewerker

lobke.vandevelde(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

 
Notarieel jurist 19 juli 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Expert zijn of worden in het vastgoedrecht en instaan voor:

 • begeleiding van vastgoedprojecten van a tot z;

 • analyseren van en oplossingen op maat bieden voor zakenrechtelijke problematieken;

 • opmaken van statuutakten, erfpacht- en opstalakten.

  Als vastgoedspecialist:

 • heb je rechtstreeks contact met de cliënt en kan je ook zelfstandig dossiers beheren;

 • volg je samen met de notaris deze dossiers op en heb je ook afspraken met cliënten;

 • werk je vaak onder deadlines waarvoor de nodige stressbestendigheid vereist is;

 • krijg je de mogelijkheid om je volledig te ontwikkelen in het vastgoedrecht in de meest ruime zin van het woord.

Werkomgeving:

Een dynamische associatie van 7 notarissen en 32 medewerkers in een moderne werkomgeving, op twee locaties: één gelegen in hartje Gent en één gelegen in het centrum van Ledeberg, beiden vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking vlakbij kantoor.

Wij vragen:

 • ervaring in het notariaat;

 • snel blind kunnen typen;

 • graag en vlot werken binnen een sterke structuur met respect voor alle deadlines en termijnen;

 • proactieve en dynamische houding;

 • zeer punctueel en georganiseerd;

 • discreet, collegiaal, gemotiveerd, stressbestendig, flexibel;

 • goede kennis van Outlook, Word en Excel noodzakelijk;

 • bij voorkeur voltijdse tewerkstelling.

Wij bieden:

 • moderne en aangename werkomgeving met een performant informaticasysteem;

 • uitdagende werkomgeving;

 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen verbonden aan de functie;

 • aangename collegiale sfeer;

 • competitieve verloning;

 • contract voor onbepaalde duur.

Interesse?

Contactpersoon: Kim Gijssels

Straat en nr.: Kouter 27

Postcode en plaats: 9000 Gent

Tel.: 09/225.60.60 Fax: 09/ 223.56.76                                            

E-mail: kim.gijssels@notas.be
Aub foto en cv met referenties bijvoegen.

 

 Afdrukken
Allround aktesupportmedewerker 26 juni 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

samen met twee collega’s instaan voor:

 • de volledige opstart van nieuwe dossiers: het elektronisch en fysiek aanmaken van nieuwe dossiers, diverse (persoons)gegevens opzoeken, administratieve stukken aanvragen enzoverder. Het dossier wordt vervolgens toegewezen aan een dossierbeheerder die vanaf dan het dossier tot aan het verlijden van de akte verder opvolgt.
 • de volledige post-akte(*)verwerking: onder meer het vervullen en stipt opvolgen van alle taken na de ondertekening van de notariële akte, repertoriëren, scanning, verzenden van documenten naar externe diensten, de opvolging ervan, kopieën maken en opsturen naar externen en cliënteel.
 • klassement en archivering;
 • back-up onthaal;
 • werklocatie: Kouter 27, 9000 Gent.

(*) De “post-akteverwerking” is het laatste stuk in het proces van een notariële akte of handeling. Er is weinig rechtstreeks contact met de cliënten maar het is wel het sluitstuk van een voor de cliënt ingrijpende juridische handeling.

Werkomgeving:

Een dynamische associatie van 7 notarissen en 32 medewerkers in een moderne werkomgeving, op twee locaties: één gelegen in hartje Gent en één gelegen in het centrum van Ledeberg, beiden vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking vlakbij kantoor.

 

Wij vragen:

 • bij voorkeur ervaring in administratieve functie;
 • snel blind kunnen typen;
 • administratief heel sterk zijn. Graag en vlot werken binnen een sterke structuur met respect voor alle deadlines en termijnen;
 • proactieve en dynamische houding;
 • zeer punctueel en georganiseerd;
 • discreet, collegiaal, gemotiveerd, stressbestendig, flexibel;
 • net voorkomen;
 • goede kennis van Outlook, Word en Excel noodzakelijk;
 • kennis van Acta Libra en ervaring in het notariaat zijn een absoluut voordeel;
 • bij voorkeur voltijdse tewerkstelling.

Wij bieden:

 • moderne en aangename werkomgeving met een performant informaticasysteem;
 • uitdagende werkomgeving;
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen verbonden aan de functie;
 • aangename collegiale sfeer;
 • competitieve verloning.
 • contract voor onbepaalde duur.

Interesse?
NOTAS
Contactpersoon: Kim Gijssels
Kouter 27
9000 Gent
Tel.: 09/225.60.60                    Fax: 09/ 223.56.76                                          
E-mail: kim.gijssels@notas.be
Aub foto en cv met referenties bijvoegen.

 Afdrukken

Notarieel jurist

19 juli 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Expert zijn of worden in het vastgoedrecht en instaan voor:

 • begeleiding van vastgoedprojecten van a tot z;

 • analyseren van en oplossingen op maat bieden voor zakenrechtelijke problematieken;

 • opmaken van statuutakten, erfpacht- en opstalakten.

  Als vastgoedspecialist:

 • heb je rechtstreeks contact met de cliënt en kan je ook zelfstandig dossiers beheren;

 • volg je samen met de notaris deze dossiers op en heb je ook afspraken met cliënten;

 • werk je vaak onder deadlines waarvoor de nodige stressbestendigheid vereist is;

 • krijg je de mogelijkheid om je volledig te ontwikkelen in het vastgoedrecht in de meest ruime zin van het woord.

Werkomgeving:

Een dynamische associatie van 7 notarissen en 32 medewerkers in een moderne werkomgeving, op twee locaties: één gelegen in hartje Gent en één gelegen in het centrum van Ledeberg, beiden vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking vlakbij kantoor.

Wij vragen:

 • ervaring in het notariaat;

 • snel blind kunnen typen;

 • graag en vlot werken binnen een sterke structuur met respect voor alle deadlines en termijnen;

 • proactieve en dynamische houding;

 • zeer punctueel en georganiseerd;

 • discreet, collegiaal, gemotiveerd, stressbestendig, flexibel;

 • goede kennis van Outlook, Word en Excel noodzakelijk;

 • bij voorkeur voltijdse tewerkstelling.

Wij bieden:

 • moderne en aangename werkomgeving met een performant informaticasysteem;

 • uitdagende werkomgeving;

 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen verbonden aan de functie;

 • aangename collegiale sfeer;

 • competitieve verloning;

 • contract voor onbepaalde duur.

Interesse?

Contactpersoon: Kim Gijssels

Straat en nr.: Kouter 27

Postcode en plaats: 9000 Gent

Tel.: 09/225.60.60 Fax: 09/ 223.56.76                                            

E-mail: kim.gijssels@notas.be
Aub foto en cv met referenties bijvoegen.

 

 Afdrukken

Allround aktesupportmedewerker

26 juni 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

samen met twee collega’s instaan voor:

 • de volledige opstart van nieuwe dossiers: het elektronisch en fysiek aanmaken van nieuwe dossiers, diverse (persoons)gegevens opzoeken, administratieve stukken aanvragen enzoverder. Het dossier wordt vervolgens toegewezen aan een dossierbeheerder die vanaf dan het dossier tot aan het verlijden van de akte verder opvolgt.
 • de volledige post-akte(*)verwerking: onder meer het vervullen en stipt opvolgen van alle taken na de ondertekening van de notariële akte, repertoriëren, scanning, verzenden van documenten naar externe diensten, de opvolging ervan, kopieën maken en opsturen naar externen en cliënteel.
 • klassement en archivering;
 • back-up onthaal;
 • werklocatie: Kouter 27, 9000 Gent.

(*) De “post-akteverwerking” is het laatste stuk in het proces van een notariële akte of handeling. Er is weinig rechtstreeks contact met de cliënten maar het is wel het sluitstuk van een voor de cliënt ingrijpende juridische handeling.

Werkomgeving:

Een dynamische associatie van 7 notarissen en 32 medewerkers in een moderne werkomgeving, op twee locaties: één gelegen in hartje Gent en één gelegen in het centrum van Ledeberg, beiden vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking vlakbij kantoor.

 

Wij vragen:

 • bij voorkeur ervaring in administratieve functie;
 • snel blind kunnen typen;
 • administratief heel sterk zijn. Graag en vlot werken binnen een sterke structuur met respect voor alle deadlines en termijnen;
 • proactieve en dynamische houding;
 • zeer punctueel en georganiseerd;
 • discreet, collegiaal, gemotiveerd, stressbestendig, flexibel;
 • net voorkomen;
 • goede kennis van Outlook, Word en Excel noodzakelijk;
 • kennis van Acta Libra en ervaring in het notariaat zijn een absoluut voordeel;
 • bij voorkeur voltijdse tewerkstelling.

Wij bieden:

 • moderne en aangename werkomgeving met een performant informaticasysteem;
 • uitdagende werkomgeving;
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen verbonden aan de functie;
 • aangename collegiale sfeer;
 • competitieve verloning.
 • contract voor onbepaalde duur.

Interesse?
NOTAS
Contactpersoon: Kim Gijssels
Kouter 27
9000 Gent
Tel.: 09/225.60.60                    Fax: 09/ 223.56.76                                          
E-mail: kim.gijssels@notas.be
Aub foto en cv met referenties bijvoegen.

 Afdrukken
 

Immo

Openbare verkoop

Grond
Noordlaan
9630 Munkzwalm

Openbare verkoop

Grond
9630 Hundelgem

Openbare verkoop

Grond
9620 Velzeke-Ruddershove

Openbare verkoop

Grond
Noordlaan 68
9630 Munkzwalm

Openbare verkoop

Grond
Noordlaan 66
9630 Munkzwalm

Openbare verkoop

Huis
Jules De Cocklaan 33
9050 Gentbrugge

Openbare verkoop € 191.200

Huis
Hundelgemsesteenweg 457
9820 Merelbeke

Openbare verkoop

Huis
Wintertuinstraat 12
9000 Gent

Openbare verkoop

Appartement
Nekkersputstraat 53/57
9000 Gent

Openbare verkoop

Huis
Nekkersputstraat 53/57
9000 Gent

Openbare verkoop € 481.200

Huis
Kaarderijstraat 1
9000 Gent

Uit de hand verkoop € 165.000

Appartement
Johannes Schrantstraat 27
9000 Gent

Openbare verkoop € 157.200

Huis
Magerstraat 77
9070 Heusden

     
loader
 

NOTAS, geassocieerde notarissen

Kouter 27
9000 Gent
Tel. (09) 225.60.60
Fax. (09) 223.56.76

CVBA
BTW BE 0695563838
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba

NOTAS, geassocieerde notarissen

Jacques Eggermontstraat 27
9050 Ledeberg
Tel. (09) 231.28.95

CVBA
BTW BE 0695563838
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 10:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
V 09:00 >  12:30   14:00 > 17:00  
Z gesloten  
Route - Parking

Routebeschrijving

Ons kantoor is vlot bereikbaar via 2 invalswegen:

 1. ZUIDPARKLAAN,  vervolgens: Vlaanderenstraat – François Laurentplein – Brabantdam – Kouter

 2. KORTRIJKSEPOORTSTRAAT, vervolgens Nederkouter – Schouwburgstraat – Kouter

  Best volgt u de aanduidingen P5 (Kouter) of P6 (Center Parking/Korte Meer).

Parking

Kantoorparking:

Kouter 31 (tussen Standaard Boekhandel - Handelsbeurs)

& Schouwburgstraat 6 (tegenover ingang Operagebouw)

 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .