DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, NOTAS Geassocieerde notarissen te Gent

 

DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST

NOTAS Geassocieerde notarissen te Gent

 

DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Kouter 27
9000 Gent
Tel. (09) 225.60.60
Fax. (09) 223.56.76

CVBA
BTW BE 0828866483
RPR Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

18 februari 2018

Niemand weet wat de toekomst zal brengen als het op onze gezondheid aankomt. Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden. Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet de betrokken persoon wél nog wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat de persoon volledig besef moet hebben van de genomen beslissingen met betrekking tot zijn vermogen. Het is dus beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat, bijvoorbeeld door geheugenverlies.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben, wanneer de beschermde persoon niet meer in staat is om zijn vermogen te beheren. De beschermde persoon kan dus op voorhand perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts bepaalde handelingen zal kunnen stellen vanaf het moment waarop hij dit zelf niet meer kan. In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning.

Opgelet! Een belangrijke voorwaarde om een zorgvolmacht te laten doorwerken na de wilsonbekwaamheid, is dat de lastgeving geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de betrokken persoon wilsonbekwaam wordt. Een particulier kan niet zelf een zorgvolmacht laten registreren; hij of zij moet hiervoor naar de notaris of de griffie van de rechtbank.

Aarzel niet om de notaris hierover aan te spreken. Hij zal je op gepaste wijze kunnen adviseren over het nut van een zorgvolmacht.

Klik hier voor meer info

Bekijk ook onze videotip

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 februari 2018

Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minder belastingen moeten betalen? Kan je iets meer schenken aan één van je kinderen? Wat zegt het nieuwe erfrecht over schenkingen? 
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.      

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 februari 2018

Complexiteit familiale zaken neemt toe
Familiale zaken worden steeds ingewikkelder. Notarissen krijgen dan ook steeds meer vragen over het regelen van relaties, afspraken i.v.m. bezittingen en het voorbereiden van nalatenschappen. Vaak gevoelige zaken waarvoor je best de tijd neemt alvorens je knopen doorhakt. Het onafhankelijk advies van de notaris is daarbij geen overbodige luxe, zeker gezien de toenemende complexiteit van de regelgeving én de gezinssituaties zelf.

Meer testamenten in 2017: +2,8%
In 2017 werden er +2,8% meer testamenten opgesteld dan in 2016. Zowel de eigenhandige testamenten (+3,6%) als de notariële testamenten (+1,9%) wonnen aan populariteit.
Naast een individueel testament, kunnen getrouwde koppels ook via hun huwelijkscontract elementen van hun erfenis regelen, of via een schenking.
Steeds meer mensen zijn actief bezig met de voorbereiding van hun erfenis. In bijna de helft van de inschrijvingen in het Centraal Register van Testamenten ging het om koppels die specifieke erfenisregelingen wilden toevoegen aan hun huwelijksovereenkomst.

Aantal zorgvolmachten fors in de lift: +51%
Mensen liggen steeds meer wakker van hun oude dag en nemen ook concrete maatregelen.
Ze willen voorbereidingen treffen wanneer ze later bv. het beheer van hun vermogen niet meer zelfstandig kunnen of willen afhandelen. Dit kan via een zorgvolmacht. Hierbij geef je aan een vertrouwenspersoon volmacht om bepaalde handelingen te stellen.
De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen en wordt jaar na jaar populairder. Zo werden er in 2016 +60% meer zorgvolmachten afgesloten dan in 2015. In 2017 bedroeg de stijging +51% in vergelijking met 2016, met gemiddeld zo’n 2.400 zorgvolmachten per maand.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Charlotte TOMME
Kandidaat-notaris
Master in het notariaat

charlotte.tomme(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/245 13 38

Stefanie MIKOLAJCZAK
Kandidaat-notaris
Master in het notariaat

stefanie.mikolajczak(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 23

Chantal BOUCQUE
Master in het notariaat

chantal.boucque(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 29

Bruno CRUYT
Master in het notariaat

bruno.cruyt(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/225 69 10

Emmanuelle VAN HAMME
Master in het notariaat

emmanuelle.vanhamme(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 28

Julie DECLERCQ
Master in het notariaat

julie.declercq(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 24

Josefien VAN HOOTEGEM
Master in het notariaat

josefien.vanhootegem(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/245 25 88

Thomas DE PLECKER
Master in het notariaat

thomas.deplecker(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/331 55 85

Tessa PHILIPS
Master in het notariaat

tessa.philips(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/330 20 46

Alexander VERMEIRE
Master in het notariaat

alexander.vermeire(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 27

Elina VANHAUTER
Master in het notariaat

elina.vanhauter(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/225 60 60

Joost ROBRECHTS
Master in het notariaat

joost.robrechts(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 26

Frederik VANDENBRIELE
Master in het notariaat

frederik.vandenbriele(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/245 21 57

Nathalie CROENE
Master in het notariaat

nathalie.croene(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/225 60 60

Sandra SPEECKAERT
Notarieel medewerker

sandra.speeckaert(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 20

Kelly DE VOS
Notarieel medewerker

kelly.devos(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 26

Anne GOOSSENS
Notarieel medewerker

anne.goossens(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/330 20 44

Karen VAN MALDEREN
Notarieel medewerker

karen.vanmalderen(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/225 60 60

Kim GIJSSELS
Notarieel medewerker

kim.gijssels(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/245 13 38

Evelyne COMMERS
Notarieel medewerker

evelyne.commers(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/330 20 47

Saskia DE CLERCQ
Notarieel medewerker

saskia.declercq(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/330 20 45

Joke VERMEERSCH
Notarieel medewerker

joke.vermeersch(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/330 20 49

Deborah DELEFORTRIE
Notarieel medewerker

deborah.delefortrie(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/225 60 60

Katrien MATHEEUSSEN
Notarieel medewerker

katrien.matheeussen(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/245 25 88

Florence DELBERGHE
Notarieel medewerker

florence.delberghe(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/330 20 48

Florence FOURNEAU
Notarieel medewerker

florence.fourneau(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/218 07 26

Yannick VISPOEL
Notarieel medewerker

yannick.vispoel(plaats the 'at' sign hier)notasgent.be
Tel. 09/330 20 43

 

DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Kouter 27
9000 Gent
Tel. (09) 225.60.60
Fax. (09) 223.56.76

CVBA
BTW BE 0828866483
RPR Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba