NOTAS, geassocieerde notarissen, Jean De Groo, Christophe Blindeman, Christian Van Belle, Jeroen Parmentier, Sofie Van Oost, Petra François & Charlotte Tomme

 

NOTAS, geassocieerde notarissen

Jean De Groo, Christophe Blindeman, Christian Van Belle, Jeroen Parmentier, Sofie Van Oost, Petra François & Charlotte Tomme

 

NOTAS, geassocieerde notarissen

Kouter 27
9000 Gent
Tel. (09) 225.60.60
Fax. (09) 223.56.76

CVBA
BTW BE 0695563838
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba

NOTAS, geassocieerde notarissen

Jacques Eggermontstraat 27
9050 Ledeberg
Tel. (09) 231.28.95

CVBA
BTW BE 0695563838
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

18 maart 2019

5 zaken die je al op voorhand kan regelen

1. Een zorgvolmacht opstellen
Niemand kan de toekomst voorspellen. We worden allemaal ouder en een ongeval kan ons allemaal overkomen. Op een dag zijn we misschien niet meer in staat om zelf overeenkomsten aan te gaan, omdat we de gevolgen van ons handelen niet meer begrijpen of in de onmogelijkheid verkeren om onze belangen waar te nemen. Met een zorgvolmacht kan je op deze situaties anticiperen door op voorhand instructies te geven aan bepaalde personen. Denk maar aan handelingen zoals facturen betalen, een huis verkopen, huurinkomsten innen, een schenking naar de toekomst toe organiseren, op voorhand een rusthuis kiezen… De zorgvolmacht biedt zo de ideale oplossing voor iedereen die zijn voorzorgen wil nemen en bepaalde regels wil opstellen in verband met het toekomstig beheer van zijn vermogen en zijn persoonlijke zorg.

Een zorgvolmacht is maatwerk. Het is van belang om zich te laten bijstaan door een notaris. Bovendien zal de notariële tussenkomst verplicht zijn voor sommige handelingen. De notaris zal de zorgvolmacht registreren in een centraal register (CRL). Deze registratie is cruciaal om de zorgvolmacht te laten uitwerken wanneer je effectief wilsonbekwaam zou worden.

2. Een verklaring van voorkeur opstellen
De bescherming die een zorgvolmacht biedt, is beperkt tot de handelingen die beschreven staan in de zorgvolmacht. Niet iedereen stelt echter een zorgvolmacht op en in sommige gevallen zal een zorgvolmacht je onvoldoende bescherming bieden. In deze gevallen zal de vrederechter een bewindvoerder aanduiden, die jouw belangen zal vertegenwoordigen.

Voor de zorg van de persoon zal vaak een familielid aangeduid worden als bewindvoerder, maar dat zal niet altijd het geval zijn voor wat het beheer van het vermogen betreft. De inmenging van een professionele ‘onbekende’ bewindvoerder is niet altijd gemakkelijk voor de familieleden. Met een ‘akte van voorkeur’ kan je daarom op voorhand je bewindvoerder kiezen, voor het geval het ooit zo ver zou komen. De vrederechter zal je keuze eerbiedigen, tenzij de keuze je belangen zou schaden. Ook voor de verklaring van voorkeur ga je naar de notaris.

3. Een vertrouwenspersoon aanduiden
Zowel bij een zorgvolmacht, als bij een verklaring van voorkeur kan je mensen aanduiden die in jouw plaats gaan handelen. Naast de aanduiding van een lasthebber of een toekomstige bewindvoerder, kan je echter ook een ‘vertrouwenspersoon’ aanduiden. De vertrouwenspersoon zal de lasthebber of bewindvoerder adviseren, bemiddelen, jouw wil verwoorden en toezicht uitoefenen op de uitvoering van de zorgvolmacht of het bewind.

4. Het beheer van de erfenis en de voogdij van je kinderen regelen
Wordt een kind geconfronteerd met een erfenis omdat één van zijn ouders overlijdt, dan heeft de overlevende ouder een wettelijk vruchtgenot op deze goederen. Wat betekent dit concreet? De ouder zal kunnen genieten van ‘de vruchten’ van de geërfde goederen. De ouder zal strikt genomen mogen wonen in een geërfde woning, kunnen genieten van huurinkomsten, dividenden en obligaties kunnen ontvangen of nog recht hebben op de rente van het geërfde kapitaal. Niet elke ouder wil natuurlijk dat zijn partner zomaar zeggenschap - of nog meer – een vruchtgenot, zou krijgen op de goederen die aan het kind toekomen. Vooral niet als de ouders gescheiden zijn. Vaak worden notarissen dan ook geconfronteerd met bezorgde gescheiden ouders die de zaken toch anders zouden willen regelen voor de dag dat ze er niet meer zijn. Een notaris kan je daarom voorstellen om een testament op te stellen waarin bepaald wordt dat de overlevende ouder geen wettelijk vruchtgenot zal ontvangen op de erfenis. Afhankelijke van het vermogen dat een kind zou erven en de persoonlijke situatie waarin de gescheiden ouder zich bevindt zal de notaris verschillende oplossingen kunnen aanreiken zodat je je als ouder geen zorgen hoeft te maken over de erfenis van je minderjarig kind.

5. Belangrijke beslissingen maken rond je levenseinde
Er zijn vrolijkere dingen om over na te denken, maar stil staan bij de laatste momenten van ons leven is wel degelijk van belang en kan zeker voor wat gemoedsrust zorgen. Niet alleen voor ons, maar ook onze familieleden. Vandaag kan je op voorhand bepaalde wensen uit drukken in verband met je uitvaart, orgaandonatie, de schenking van organen aan de wetenschap, het weigeren van bepaalde onderzoeken en behandelingen, en de euthanasie ingeval van onomkeerbare coma. Op www.leif.be kan je gebruiksklare documenten terugvinden die je kan invullen. Je maakt daar best verschillende exemplaren van, die je vervolgens afgeeft aan je omgeving en aan je huisarts. Sommige wilsverklaringen kan je ook laten registeren bij de gemeente. Wil je nog meer bekendheid geven aan je wensen? Dan kan via www.leif.be een LEIFkaart bestellen. De handige LEIFkaart kan je simpelweg opbergen in je portefeuille. Zo weten zorgverleners meteen of je bepaalde wilsverklaringen hebt opgesteld.   

Bron: Fednot

13 maart 2019

Wat kan je zoal regelen via een huwelijkscontract? En vooral hoe: willen jullie alles met elkaar delen of liever niet? En wat... als het fout loopt?
U krijgt het antwoord in onze notaristip.              

Bron: Fednot

11 maart 2019

Met je partner verhuizen naar het buitenland. Voor sommigen een wilde droom, voor anderen de realiteit. Dat het nu voor professionele doeleinden is of voor de extra hoeveelheid zon per jaar, de Belgen vinden vlug de weg naar andere oorden. Wat elk zou krijgen ingeval van een echtscheiding of een overlijden is misschien het allerlaatste waar deze avontuurlijke koppels aan zouden denken, maar toch kunnen ze maar beter stil staan bij de gevolgen van hun verhuis. De nieuwe Europese Huwelijksvermogen-verordening verandert de spelregels voor huwelijkspartners die vanaf 29 januari 2019 getrouwd zijn. 

Huwen op maat
Delen we onze inkomsten of juist niet? Wil je uw eigen aangekochte woning in een ‘gemeenschappelijk vermogen’ steken of juist niet? Wat krijgt ieder bij een echtscheiding? Is mijn partner beschermd als ik professionele schulden maak? We staan er niet bij stil wanneer we in het huwelijksbootje stappen, maar de antwoorden op deze vragen hebben grote gevolgen voor ons vermogen en dat van onze huwelijkspartner.

Naar Belgisch recht valt iedereen onder ‘een’ huwelijksvermogensstelsel. Een huwelijksvermogensstelsel is als het ware een cluster regels die de samenstelling van de vermogens tijdens een huwelijk en hun behandeling wanneer dat huwelijk beëindigd wordt, bepalen. Koppels die geen huwelijkscontract hebben gesloten vallen onder het wettelijk gemeenschapsstelsel. Ze behouden daarbij elk hun eigen vermogen, maar genieten ook van een ‘gemeenschap’ waar bv. hun inkomsten onder vallen. Sommige koppels willen dan weer alles afgescheiden houden en kiezen via een huwelijkscontract voor een stelsel van scheiding van goederen. Elk stelsel kan je via een huwelijkscontract nog wat verfijnen. Voor welk huwelijksstelsel je kiest hangt volledig af van je wensen en je toekomstplannen. Daarbij hou je best in het achterhoofd dat de regels waarvoor je kiest van toepassing zijn gedurende je huwelijk, maar vooral voelbaar zijn wanneer er sprake is van een echtscheiding of een overlijden.

Twee gehuwde Belgen in het buitenland
Het stilstaan bij deze regels is niet enkel belangrijk voor Belgische koppels die in België wonen, maar ook voor de Belgische koppels die in het buitenland vertoeven. Je zou kunnen denken dat je als Belgisch koppel onder de Belgische huwelijksregels valt, maar dat is niet zomaar waar. Evenmin speelt de vraag of het huwelijk in België zelf is voltrokken. Wat is dan wel van belang voor koppels die gehuwd zijn vanaf 29 januari 2019? De eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten, kort na het sluiten van het huwelijk.

Keuze mogelijk
In sommige gevallen komt het land waar het koppel na het huwelijk verblijft dus niet overeen met het land van de nationaliteit van de huwelijkspartners. In zo’n gevallen doen de kersverse tortelduifjes er goed aan om na te denken over wat ze precies willen regelen rond hun vermogen en hun erfrechten ten opzichte van elkaar. Koppels die toch hun ‘eigen’ recht willen behouden kunnen hun toepasselijk recht kiezen. Twee opties zijn hierbij mogelijk: ofwel het recht van het land waarvan één van de echtgenoten (of beide) de nationaliteit heeft, ofwel het recht van het land waar één van de (of beide) echtgenoten de gewone verblijfplaats heeft op het moment van de keuze. Een koppel dat dus zelf wil kiezen welk recht op hun huwelijksvermogen speelt zal dus een huwelijkscontract moeten opstellen waarin zij een rechtskeuze formuleren. Binnen dit gekozen recht kunnen de echtgenoten dan hun huwelijksvermogensstelsel organiseren.

Thomas en Sara, beide van Belgische nationaliteit, zijn een tweetal jaar geleden naar Londen verhuisd. Thomas is aangeworven door een groot advocatenkantoor naast Londen en Sara heeft ondertussen ook haar plaats gevonden bij een Londens marketingbedrijf. Engeland is hun nieuwe thuis en ze zijn van plan om hier hun leven uit te bouwen.

Binnen een zestal maanden plant het koppel een trip terug naar België. Ze zijn immers van plan om te trouwen, en dat doen ze het liefst met hun familie in België. Welke regels zullen dan gelden op het huwelijksvermogen van Thomas en Sara? Antwoord: het Engels recht, want na hun huwelijk zal het koppel verder in Londen blijven wonen. Daarom gaat het koppel tijdens hun trip naar België naar de notaris. Ze willen de Belgische regels van toepassing laten op hun huwelijksvermogen. Ze willen hun inkomsten delen met elkaar en werken met een gemeenschappelijk vermogen, naast hun eigen vermogen. Ze weten echter dat het Engels huwelijksvermogensrecht niet voorziet in een ‘gemeenschap’ voor echtgenoten. Door het allemaal vast te leggen bij de notaris krijgen Thomas en Sara de nodige gemoedsrust. Ze weten dat het Belgisch recht van toepassing zal indien ze ooit zouden scheiden of indien één van hen zou overlijden.

Het Belgisch huwelijksvermogensrecht is niet altijd van toepassing op Belgische koppels die in het buitenland wonen of zullen wonen. In principe zal het land waar het koppel na hun huwelijk verblijft, de regels bepalen. Deze buitenlandse regels kunnen in sommige gevallen tegen de wensen van de partners ingaan. Gelukkig kunnen koppels kiezen om ‘hun’ recht toe te passen, maar hiervoor moeten ze wel een bezoekje brengen bij de notaris om een rechtskeuze te formuleren.

Wist je trouwens dat ‘internationale’ koppels dezelfde denkoefening kunnen maken voor hun erfrecht? Meer informatie hierover vind je hier

Bron: Fednot

 

Stefanie MIKOLAJCZAK
Kandidaat-notaris

stefanie.mikolajczak(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 232 39 71

Emmanuelle VAN HAMME
Kandidaat-notaris

emmanuelle.vanhamme(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 28

Thomas DE PLECKER
Kandidaat-notaris

thomas.deplecker(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 331 55 85

Julie DECLERCQ
Master in het notariaat

julie.declercq(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 24

Josefien VAN HOOTEGEM
Master in het notariaat

josefien.vanhootegem(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 245 25 88

Tessa PHILIPS
Master in het notariaat

tessa.philips(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 46

Alexander VERMEIRE
Master in het notariaat

alexander.vermeire(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 25

An-Sofie DOSSCHE
Master in het notariaat

an-sofie.dossche(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 346 67 62

Elina VANHAUTER
Master in het notariaat

elina.vanhauter(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 47

Rembert DHAEN
Master in het notariaat

rembert.dhaen(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 346 65 13

Joost ROBRECHTS
Master in het notariaat

joost.robrechts(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 26

Frederik VANDENBRIELE
Master in het notariaat

frederik.vandenbriele(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 41

Florence DELVOYE
Master in het notariaat

Florence.delvoye(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 22

Florence VERHENNE
Master in het notariaat

florence.verhenne(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 245 21 57

Ineke COOLS
Master in het notariaat

ineke.cools(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 23

Catherine ROMAN
Master in het notariaat

catherine.roman(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 29

Sandra SPEECKAERT
Notarieel medewerker

sandra.speeckaert(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 20

Isabel VAN NEVEL
Notarieel medewerker

isabel.vannevel(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

Marianne BULCKE
Notarieel medewerker

marianne.bulcke(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 239 91 67

Kelly DE VOS
Notarieel medewerker

kelly.devos(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 69 10

Karen VAN MALDEREN
Notarieel medewerker

karen.vanmalderen(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

Marc SIMOENS
Notarieel medewerker

marc.simoens(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 20

Kim GIJSSELS
Notarieel medewerker

kim.gijssels(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 245 13 38

Evelyne COMMERS
Notarieel medewerker

evelyne.commers(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 42

Joke VERMEERSCH
Notarieel medewerker

joke.vermeersch(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 49

Katrien MATHEEUSSEN
Notarieel medewerker

katrien.matheeussen(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 27

Aminata SOW
Notarieel medewerker

aminata.sow(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 40

Florence DELBERGHE
Notarieel medewerker

florence.delberghe(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 48

Florence FOURNEAU
Notarieel medewerker

florence.fourneau(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 42

Yannick VISPOEL
Notarieel medewerker

yannick.vispoel(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 43

Lobke VANDE VELDE
Notarieel medewerker

lobke.vandevelde(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 225 60 60

Isabel STEIJAERT
Notarieel medewerker

isabel.steijaert(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 218 07 21

Mathilde ONGENAET
Notarieel medewerker

mathilde.ongenaet(plaats the 'at' sign hier)notas.be
Tel. 09 330 20 43

 

Immo

Online verkoop € 100.000

Huis
Rooigemlaan 301-303
9000 Gent

Uit de hand verkoop € 199.000

Grond
Noordlaan 66
9630 Zwalm

Openbare verkoop € 190.000

Huis
Kempstraat 153
9000 Gent

Online verkoop € 250.000

Huis
Klapstraat 8
9831 Deurle

Openbare verkoop

Huis
Oudenaardseheerweg 125
9810 Nazareth

Uit de hand verkoop € 244.000

Grond
Meirhoekstraat 9
9270 Laarne

Openbare verkoop

Huis
Koolkapperstraat 27
9000 Gent

 
 
Proactieve en dynamische dossierbeheerder voor vastgoeddossiers 25 februari 2019

Voltijds

Functieomschrijving:

Als vastgoedspecialist instaan voor:

 • begeleiding van vastgoedprojecten van a tot z;
 • opmaken van courante en, afhankelijk van je ervaring,complexere akten zoals statuutakten, erfpacht- en opstalakten;
 • analyseren van en oplossing op maat bieden voor diverse juridische vragen.

Als dossierbeheerder:

 • heb je rechtstreeks contact met de cliënt en kan je ook zelfstandig dossiers beheren;
 • volg je samen met de notaris deze dossiers op en heb je ook afspraken met cliënten;
 • werk je vaak onder deadlines waarvoor de nodige stressbestendigheid vereist is;
 • krijg je de mogelijkheid om je volledig te ontwikkelen in het vastgoedrecht in de meest ruime zin van het woord.

Werkomgeving:

Een dynamische associatie van 7 notarissen en 32 medewerkers in een moderne werkomgeving, op twee locaties: één gelegen in hartje Gent en één gelegen in het centrum van Ledeberg, beiden vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking vlakbij kantoor.

Wij vragen:

 • ervaring in het notariaat;
 • snel blind kunnen typen;
 • graag en vlot werken binnen een sterke structuur met respect voor alle deadlines en termijnen;
 • proactieve en dynamische houding;
 • zeer punctueel en georganiseerd;
 • discreet, collegiaal, gemotiveerd, stressbestendig, flexibel;
 • goede kennis van Outlook, Word en Excel noodzakelijk;
 • bij voorkeur voltijdse tewerkstelling.

Wij bieden:

 • moderne en aangename werkomgeving met een performant informaticasysteem;
 • uitdagende werkomgeving;
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen verbonden aan de functie;
 • aangename collegiale sfeer;
 • competitieve verloning;
 • contract voor onbepaalde duur.

KANDIDATUREN MOGEN VERSTUURD WORDEN NAAR:

Contactpersoon: Kim Gijssels

Straat en nr.: Kouter 27

Postcode en plaats: 9000 Gent

Tel.: 09/225.60.60                                            

E-mail: kim.gijssels@notas.be

Aub foto en cv met referenties bijvoegen.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 6 maanden bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door kim.gijssels@notas.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar Kim Gijssels.

 Afdrukken
Notarieel stagiair 25 februari 2019

Voltijds Zelfstandige

Functieomschrijving:

 • volwaardige stageplaats;
 • evolueren naar zelfstandig beheer van courante en complexe dossiers in alle materies van het notariaat (onder meer voorafgaande besprekingen, opmaken akten, adviesverlening, verrichten van opzoekingen, tussenkomsten, schattingen enz.);
 • rechtstreeks contact met cliënteel en notarissen.

Werkomgeving:

Een dynamische associatie van 7 notarissen en 35 medewerkers in een moderne werkomgeving, op twee locaties: één gelegen in hartje Gent en één gelegen in het centrum van Ledeberg, beiden vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking vlakbij kantoor.

Wij vragen:

 • een gedreven persoon met een proactieve en dynamische houding;
 • cliëntgericht;
 • collegiaal;
 • bereidheid tot bijscholen en bijleren;
 • graag en vlot werken binnen een sterke structuur met respect voor deadlines en termijnen;
 • discretie;
 • grondige kennis van Outlook, Word, Excel en klaviervaardigheid;
 • een goede juridische en algemene kennis van de verschillende rechtstakken binnen het notariaat.

Wij bieden:

 • een allround stageplaats met mogelijkheid tot volledige ontwikkeling en ontplooiing als notarieel jurist;
 • zeer goede vorming en voorbereiding tot examen kandidaat notaris;
 • permanente bijscholing;
 • feedback op vaste tijdstippen;
 • individuele mentoring door de stagemeester;
 • moderne en aangename werkomgeving met een performant informaticasysteem;
 • aangename collegiale sfeer, waarbij u als stagiair wordt omringd door 7 notarissen, een 17-tal juridische en een 18-tal administratieve medewerkers;
 • correcte verloning;
 • bij voorkeur een blijvende samenwerking na de stage.

KANDIDATUREN MOGEN VERSTUURD WORDEN NAAR:

Contactpersoon: Kim Gijssels

Straat en nr.: Kouter 27

Postcode en plaats: 9000 Gent

Tel.: 09/225.60.60                                            

E-mail: kim.gijssels@notas.be

Aub foto en cv met referenties bijvoegen.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 6 maanden bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door kim.gijssels@notas.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar kim.gijssels@notas.be.

 Afdrukken

Proactieve en dynamische dossierbeheerder voor vastgoeddossiers

25 februari 2019

Voltijds

Functieomschrijving:

Als vastgoedspecialist instaan voor:

 • begeleiding van vastgoedprojecten van a tot z;
 • opmaken van courante en, afhankelijk van je ervaring,complexere akten zoals statuutakten, erfpacht- en opstalakten;
 • analyseren van en oplossing op maat bieden voor diverse juridische vragen.

Als dossierbeheerder:

 • heb je rechtstreeks contact met de cliënt en kan je ook zelfstandig dossiers beheren;
 • volg je samen met de notaris deze dossiers op en heb je ook afspraken met cliënten;
 • werk je vaak onder deadlines waarvoor de nodige stressbestendigheid vereist is;
 • krijg je de mogelijkheid om je volledig te ontwikkelen in het vastgoedrecht in de meest ruime zin van het woord.

Werkomgeving:

Een dynamische associatie van 7 notarissen en 32 medewerkers in een moderne werkomgeving, op twee locaties: één gelegen in hartje Gent en één gelegen in het centrum van Ledeberg, beiden vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking vlakbij kantoor.

Wij vragen:

 • ervaring in het notariaat;
 • snel blind kunnen typen;
 • graag en vlot werken binnen een sterke structuur met respect voor alle deadlines en termijnen;
 • proactieve en dynamische houding;
 • zeer punctueel en georganiseerd;
 • discreet, collegiaal, gemotiveerd, stressbestendig, flexibel;
 • goede kennis van Outlook, Word en Excel noodzakelijk;
 • bij voorkeur voltijdse tewerkstelling.

Wij bieden:

 • moderne en aangename werkomgeving met een performant informaticasysteem;
 • uitdagende werkomgeving;
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen verbonden aan de functie;
 • aangename collegiale sfeer;
 • competitieve verloning;
 • contract voor onbepaalde duur.

KANDIDATUREN MOGEN VERSTUURD WORDEN NAAR:

Contactpersoon: Kim Gijssels

Straat en nr.: Kouter 27

Postcode en plaats: 9000 Gent

Tel.: 09/225.60.60                                            

E-mail: kim.gijssels@notas.be

Aub foto en cv met referenties bijvoegen.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 6 maanden bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door kim.gijssels@notas.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar Kim Gijssels.

 Afdrukken

Notarieel stagiair

25 februari 2019

Voltijds Zelfstandige

Functieomschrijving:

 • volwaardige stageplaats;
 • evolueren naar zelfstandig beheer van courante en complexe dossiers in alle materies van het notariaat (onder meer voorafgaande besprekingen, opmaken akten, adviesverlening, verrichten van opzoekingen, tussenkomsten, schattingen enz.);
 • rechtstreeks contact met cliënteel en notarissen.

Werkomgeving:

Een dynamische associatie van 7 notarissen en 35 medewerkers in een moderne werkomgeving, op twee locaties: één gelegen in hartje Gent en één gelegen in het centrum van Ledeberg, beiden vlot bereikbaar met openbaar vervoer en parking vlakbij kantoor.

Wij vragen:

 • een gedreven persoon met een proactieve en dynamische houding;
 • cliëntgericht;
 • collegiaal;
 • bereidheid tot bijscholen en bijleren;
 • graag en vlot werken binnen een sterke structuur met respect voor deadlines en termijnen;
 • discretie;
 • grondige kennis van Outlook, Word, Excel en klaviervaardigheid;
 • een goede juridische en algemene kennis van de verschillende rechtstakken binnen het notariaat.

Wij bieden:

 • een allround stageplaats met mogelijkheid tot volledige ontwikkeling en ontplooiing als notarieel jurist;
 • zeer goede vorming en voorbereiding tot examen kandidaat notaris;
 • permanente bijscholing;
 • feedback op vaste tijdstippen;
 • individuele mentoring door de stagemeester;
 • moderne en aangename werkomgeving met een performant informaticasysteem;
 • aangename collegiale sfeer, waarbij u als stagiair wordt omringd door 7 notarissen, een 17-tal juridische en een 18-tal administratieve medewerkers;
 • correcte verloning;
 • bij voorkeur een blijvende samenwerking na de stage.

KANDIDATUREN MOGEN VERSTUURD WORDEN NAAR:

Contactpersoon: Kim Gijssels

Straat en nr.: Kouter 27

Postcode en plaats: 9000 Gent

Tel.: 09/225.60.60                                            

E-mail: kim.gijssels@notas.be

Aub foto en cv met referenties bijvoegen.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 6 maanden bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door kim.gijssels@notas.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar kim.gijssels@notas.be.

 Afdrukken
 

NOTAS, geassocieerde notarissen

Kouter 27
9000 Gent
Tel. (09) 225.60.60
Fax. (09) 223.56.76

NOTAS, geassocieerde notarissen

Jacques Eggermontstraat 27
9050 Ledeberg
Tel. (09) 231.28.95

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is nu open

M 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
V 09:00 >  12:30   gesloten  
Z gesloten  
Route - Parking

Routebeschrijving

Ons kantoor is vlot bereikbaar via 2 invalswegen:

 1. ZUIDPARKLAAN,  vervolgens: Vlaanderenstraat – François Laurentplein – Brabantdam – Kouter

 2. KORTRIJKSEPOORTSTRAAT, vervolgens Nederkouter – Schouwburgstraat – Kouter

  Best volgt u de aanduidingen P5 (Kouter) of P6 (Center Parking/Korte Meer).

Parking

Kantoorparking:

Kouter 31 (tussen Standaard Boekhandel - Handelsbeurs)

& Schouwburgstraat 6 (tegenover ingang Operagebouw)

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .